Mienie Jednostki

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego: z dnia 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa pozostające we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Koszalińskiego.

Nr księgi wieczystej:

·    KW 53892, działka:

-  37/1- magazyn 0,3043 ha

·    KW 46312, działka:

-  100/2- budynek rodzinny /nowy/ 1,46 ha

·    KW KO1K/ 00053892/9, działki:

-  47/8- 6,24 ha,

-  47/9- 6,16 ha,

-  90- 7,60 ha,

-  94- 22,00 ha,                       

-  101- 3,21 ha,

-  118/6- 0,8430 ha,

-  118/7- 0,1066 ha,

-  118/8- 0,0979 ha,

-  118/9- 0,0998 ha,

-  118/10- 0,1130 ha,

-  118/24- 0,0943 ha,

-  118/27- 2,2675 ha,

-  118/29- 0,4495 ha.

 

 

obręb ewidencyjny:

Nowe Bielice 76-039 Biesiekierz.

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 

 

 

 

 

na dzień 31.12.2009 rok

 

 

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

KŚT

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Wartość brutto

 

 

 

Wartość umorzenia

 

 

 

 

 

Wartość netto

 

1.

 

 

Grupa 1

 

Budynki i lokale

 

3 226 491,39

 

1 013 177,21

 

2 213 314,18

 

2.

 

 

Grupa 2

 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

 

  

   273 375,28

 

   137 835,94

 

   135 539,34

 

3.

 

 

Grupa 3

 

Kotły i maszyny energetyczne

 

   171 968,69

 

   156 491,43

 

     15 477,26

 

4.

 

 

Grupa 4

 

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

 

 

     57 612,26

 

     52 846,90

 

       4 765,36

 

5.

 

 

Grupa 5

 

Specjalne maszyny, urządzenia i aparaty

 

 

       9 599,66

 

       9 599,66

 

              0,00

 

6.

 

 

Grupa 6

 

Urządzenia techniczne

 

   698 018,81

 

   546 253,57

 

   151 765,24

 

7.

 

 

Grupa 7

 

Środki transportu

 

   238 050,75

 

   220 650,61

 

     17 400,14

 

8.

 

 

Grupa 8

 

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

 

   497 195,05

 

   473 652,40

 

     23 542,65

 

9.

 

 

Grupa 9

 

Inwentarz żywy

 

       3 614,00

 

              0,00

 

       3 614,00

 

 

 

Razem:     ŚRODKI TRWAŁE

 

 

 

 

 

5 175 925,89

 

 

 

2 610 507,72

 

 

 

2 565 418,17

 

Wytworzył:
Zofia Skora
Udostępnił:
Józefowska-Jurga Maria
(2004-01-20 12:06:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Łazowski Barłomiej
(2022-08-22 08:44:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki