Podstawowe przepisy prawne

Podstawowe przepisy prawne.

 

 

 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r.  poz. 734).

3. Uchwała Nr XII/99/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 5 września 2019 r. r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

4. Uchwała Nr 423/2018 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

5. Uchwała Nr 83/2019  z dnia 04 lipca 2019 r. Uchwała Nr 105/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. Uchwała 178/2020 z dnia 11 marca 2020 r. oraz Uchwała 203/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach.

Wytworzył:
Udostępnił:
Józefowska-Jurga Maria
(2005-04-11 12:37:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Łazowski Barłomiej
(2022-08-22 09:24:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki