Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach
Herb Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach

Środa 15.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przyjęcie nowego mieszkańca

Zasady przyjęcia nowego mieszkańca:

 

         Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

 

·        Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i decyzję ustalająca opłatę za pobyt w tym domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 

        

·        Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach wydaje Starosta Koszaliński.

 

·        Przyjęcie nowego mieszkańca następuje na podstawie decyzji kierującej  oraz decyzji umieszczającej, po wcześniejszym ustaleniu  telefonicznym lub pisemnym terminu przyjęcia:

 

         1. W Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach nowy mieszkaniec przyjmowany jest przez Głównego Specjalistę Pracy Socjalnej, Głównego Specjalistę i ustalonego pracownika pierwszego kontaktu, na podstawie stosownego skierowania.

        2. W dniu przyjęcia przeprowadzany jest wywiad z osoba przywożącą osobę (rodzice, przedstawiciel innej jednostki, opiekun) dotyczącą zachowań w grupie, umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, sposobu przyjmowania pokarmów, otrzymywanych leków itp.).

        3. Po analizie dostępnej dokumentacji i biorąc pod uwagę informacje uzyskane z przeprowadzonego wywiadu, osoba kierowana jest do jednej z „Rodzinek”.

        4. W ciągu najbliższych dni osoba konsultowana jest przez lekarza pierwszego kontaktu i lekarza psychiatrę. Pracownik pierwszego kontaktu zbiera też dokładne informacje dotyczące obserwacji poczynionych przez osoby mające w tym okresie bezpośredni kontakt z mieszkańcem

         5. Jeżeli osoba posiada aktualne orzeczenie o nauczaniu, rodzic lub opiekun prawny informowany jest o konieczności wystąpienia z pismem do Starosty o zabezpieczenie miejsca w placówce kształcenia specjalnego.

          6. Na najbliższym posiedzeniu zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, pracownik pierwszego kontaktu składa informację z realizacji indywidualnego planu wspierania mieszkańca.

 

 
Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

reguluje art. 61 ust.1-4 ustawy o pomocy społecznej


 
 
ilość odwiedzin: 189239
Strona została dostosowana do standardu WCAG 2.0 AA w ramach projektu Otwórz Stronę.
strona bez barier
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X